Vybavení

Pulzní oxymetrie – k měření obsahu kyslíku v krvi

Spirometr Vitalograph compact II

EKG BT

Holter TK BTL 08 AMBP - k měření krevního tlaku po dobu 24 hod.(není hrazeno zdr. pojišťovnou

Inhalátor Pari Boy - k inhalační léčbě astmatických záchvatů

V ordinaci využíváme SW vybavení MD Comfort

SW vybavení nám umožňuje napojení na laboratorní pracoviště v HK s dostupností výsledků vyšetření v den odběru